Latin Phrases Collection

Latin mottos, phrases, quotes and sayings.

Rara avis

A rare bird, i.e. An extraodinary or unusual thing. (Juvenal)

Latin phrases starting with

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Latin Phrase of the Day