3-letter reversible / palindrome words

ABA :::::: ABA
AGA :::::: AGA
AHA :::::: AHA
AIR :::::: RIA
ALA :::::: ALA
AMA :::::: AMA
ANA :::::: ANA
ARE :::::: ERA
ATE :::::: ETA
AVA :::::: AVA
AVO :::::: OVA
AWA :::::: AWA
BAD :::::: DAB
BAG :::::: GAB
BAL :::::: LAB
BAN :::::: NAB
BAS :::::: SAB
BED :::::: DEB
BEN :::::: NEB
BIB :::::: BIB
BIG :::::: GIB
BIN :::::: NIB
BIS :::::: SIB
BOB :::::: BOB
BOG :::::: GOB
BOS :::::: SOB
BOY :::::: YOB
BRA :::::: ARB
BUB :::::: BUB
BUD :::::: DUB
BUN :::::: NUB
BUR :::::: RUB
BUS :::::: SUB
BUT :::::: TUB
CAP :::::: PAC
CIS :::::: SIC
COD :::::: DOC
COR :::::: ROC
DAB :::::: BAD
DAD :::::: DAD
DAG :::::: GAD
DAL :::::: LAD
DAM :::::: MAD
DAP :::::: PAD
DEB :::::: BED
DEL :::::: LED
DEW :::::: WED
DID :::::: DID
DIG :::::: GID
DIM :::::: MID
DOC :::::: COD
DOG :::::: GOD
DON :::::: NOD
DOR :::::: ROD
DOS :::::: SOD
DOT :::::: TOD
DUB :::::: BUD
DUD :::::: DUD
DUO :::::: OUD
EAT :::::: TAE
EEL :::::: LEE
EKE :::::: EKE
EME :::::: EME
ERA :::::: ARE
ERE :::::: ERE
ETA :::::: ATE
EVE :::::: EVE
EWE :::::: EWE
EYE :::::: EYE
FER :::::: REF
FIR :::::: RIF
GAB :::::: BAG
GAD :::::: DAG
GAG :::::: GAG
GAL :::::: LAG
GAM :::::: MAG
GAN :::::: NAG
GAS :::::: SAG
GAT :::::: TAG
GEL :::::: LEG
GET :::::: TEG
GIB :::::: BIG
GID :::::: DIG
GIG :::::: GIG
GIP :::::: PIG
GOB :::::: BOG
GOD :::::: DOG
GOT :::::: TOG
GUM :::::: MUG
GUT :::::: TUG
GUV :::::: VUG
HAH :::::: HAH
HEH :::::: HEH
HEP :::::: PEH
HEY :::::: YEH
HOP :::::: POH
HUH :::::: HUH
KAY :::::: YAK
LAB :::::: BAL
LAD :::::: DAL
LAG :::::: GAL
LAP :::::: PAL
LAS :::::: SAL
LED :::::: DEL
LEE :::::: EEL
LEG :::::: GEL
LET :::::: TEL
LIN :::::: NIL
LIT :::::: TIL
MAD :::::: DAM
MAG :::::: GAM
MAN :::::: NAM
MAT :::::: TAM
MEM :::::: MEM
MHO :::::: OHM
MID :::::: DIM
MIM :::::: MIM
MIR :::::: RIM
MIS :::::: SIM
MOM :::::: MOM
MON :::::: NOM
MOP :::::: POM
MOR :::::: ROM
MOT :::::: TOM
MUG :::::: GUM
MUM :::::: MUM
MUS :::::: SUM
NAB :::::: BAN
NAG :::::: GAN
NAM :::::: MAN
NAP :::::: PAN
NEB :::::: BEN
NET :::::: TEN
NEW :::::: WEN
NIB :::::: BIN
NIL :::::: LIN
NIT :::::: TIN
NOD :::::: DON
NOM :::::: MON
NOS :::::: SON
NOT :::::: TON
NOW :::::: WON
NUB :::::: BUN
NUN :::::: NUN
NUS :::::: SUN
OHM :::::: MHO
OHO :::::: OHO
OOT :::::: TOO
OUD :::::: DUO
OVA :::::: AVO
OXO :::::: OXO
PAC :::::: CAP
PAD :::::: DAP
PAL :::::: LAP
PAN :::::: NAP
PAP :::::: PAP
PAY :::::: YAP
PEH :::::: HEP
PEP :::::: PEP
PER :::::: REP
PIG :::::: GIP
PIP :::::: PIP
PIS :::::: SIP
PIT :::::: TIP
POH :::::: HOP
POM :::::: MOP
POP :::::: POP
POT :::::: TOP
PUP :::::: PUP
PUS :::::: SUP
PUT :::::: TUP
RAJ :::::: JAR
RAT :::::: TAR
RAY :::::: YAR
REF :::::: FER
REP :::::: PER
RES :::::: SER
RIA :::::: AIR
RIF :::::: FIR
RIM :::::: MIR
ROC :::::: COR
ROD :::::: DOR
ROM :::::: MOR
ROT :::::: TOR
RUB :::::: BUR
SAB :::::: BAS
SAG :::::: GAS
SAL :::::: LAS
SAT :::::: TAS
SAW :::::: WAS
SER :::::: RES
SIB :::::: BIS
SIC :::::: CIS
SIM :::::: MIS
SIP :::::: PIS
SIS :::::: SIS
SIT :::::: TIS
SIX :::::: XIS
SOB :::::: BOS
SOD :::::: DOS
SON :::::: NOS
SOS :::::: SOS
SOW :::::: WOS
SUB :::::: BUS
SUM :::::: MUS
SUN :::::: NUS
SUP :::::: PUS
TAE :::::: EAT
TAG :::::: GAT
TAM :::::: MAT
TAR :::::: RAT
TAS :::::: SAT
TAT :::::: TAT
TAV :::::: VAT
TEG :::::: GET
TEL :::::: LET
TEN :::::: NET
TET :::::: TET
TIL :::::: LIT
TIN :::::: NIT
TIP :::::: PIT
TIS :::::: SIT
TIT :::::: TIT
TOD :::::: DOT
TOG :::::: GOT
TOM :::::: MOT
TON :::::: NOT
TOO :::::: OOT
TOP :::::: POT
TOR :::::: ROT
TOT :::::: TOT
TOW :::::: WOT
TUB :::::: BUT
TUG :::::: GUT
TUP :::::: PUT
TUT :::::: TUT
ULU :::::: ULU
VAT :::::: TAV
VAV :::::: VAV
VUG :::::: GUV
WAS :::::: SAW
WAW :::::: WAW
WED :::::: DEW
WEN :::::: NEW
WON :::::: NOW
WOS :::::: SOW
WOT :::::: TOW
WOW :::::: WOW
XIS :::::: SIX
YAK :::::: KAY
YAP :::::: PAY
YAR :::::: RAY
YAY :::::: YAY
YEH :::::: HEY
YOB :::::: BOY


Back to Sanjeev.NET Word Lists Index